Welkom

Welkom op de site van Fanfare Les Amis Réunis Ransdaal!

Op zaterdag 9 december a.s. viert de fanfare haar 130-jarig jubileum met een jubileumconcert in de Borenburg in Voerendaal. 

Thema van dit concert is "De Vier Elementen"

Kaarten zijn vanaf dinsdag 30 november verkrijgbaar in bij de volgende voorverkoopadressen.

De Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal
Café Oud Ranzel, Ransdalerstraat 107 te Ransdaal
Café Spierings, Ransdalerstraat 89 te Ransdaal

De entree in de voorverkoop bedraagt € 10,00
en aan de avondkassa € 12,50

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

- Profcore
- Infra Laeven
- Café Spierings
- Café Oud Ranzel
- Studio Cicero
- Rijwielhandel Beckers
- Miral Kozijnen
- Groothandel Crutzen
- Calculatie en Adviesbureau M. Vaessen
- Subaru Eussen Ransdaal
- Happy Frites

 

 Onze Fanfare is opgericht in 1887.

Het hoofddoel van onze vereniging is het muzikaal opluisteren van belangrijke gebeurtenissen in ons dorp Ransdaal. De vereniging staat dan ook midden in de samenleving.

Onze jeugdleden kunnen naast hun muziekopleiding plaatsnemen in het jeugdorkest om zo hun eerste (concert) ervaringen op te doen. Het fanfare-korps bestaat uit een mix van jong en oud: jeugdig elan gedragen door een gedegen fundament van senioren! Samen leuke muziek maken, en geïnspireerd door Jonneke onze dirigente, op een voor iedereen zo hoog mogelijk muzikaal niveau.

Onze vereniging ziet zich gesteund door het Uniformen Fonds. Mede door hun inzet heeft het korps sinds zondag 25 November 2007 nieuwe uniformen!groepsfoto2012

Groepsfoto Fanfare, Drumband, Ondersteuningsfonds & Bestuur ter ere van het 125-jarig bestaan (2012). Foto: Leon Smeets